Over iMagazines

Kracht

Magazines zijn een krachtig medium. Er is veel informatie beschikbaar die de kracht en effectiviteit van magazines kunnen bewijzen. Met onze i-Magazines wordt de informatie gestructureerd aangeboden via korte en bondige presentaties. Elke presentatie behandelt een specifiek onderwerp. Zo kun je jouw kennis over magazines makkelijk up to date houden en vergroten. Onze website wordt regelmatig ververst met updates en nieuwe presentaties.

Niche

Door de bevoorrechte relatie met haar lezers en de omgeving die ze aan reclame biedt, is i-Magazines een medium dat niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief sterk presteert.

Magazines bereiken 9 op de 10 personen (CIM PMP 2012), en dus zouden we van een massamedium kunnen spreken. Een magazine wordt gemiddeld 3,5 keer ter hand genomen. Dat cijfer schommelt volgens de periodiciteit, maar hangt vooral af van de titel.

Een exemplaar van een tijdschrift wordt niet enkel meermaals ter hand genomen, het reikt ook verder dan zijn oorspronkelijke lezer; het wordt immers doorgegeven en oude nummers worden vaak herlezen. De reclameboodschap gaat lang mee en zorgt voor veelvuldige en in de tijd verspreide contacten. Die plaatsen een merk en zijn communicatie vaak in een ander daglicht: blootstelling aan oude reclames versterkt een persoonlijke geschiedenis met het merk, de verankering in die geschiedenis. Magazines bezorgen reclame dus meer dan één leven.

Besluit

De eerste grote troef van i-Magazines is de kwaliteit van haar lezers en hun opvallend positieve profiel ten overstaan van merken en reclame. Door de aard van i-Magazines bereiken we personen die over de nodige interesse beschikken, mentaal openstaan voor het product en belangstelling hebben voor het verschil dat de adverteerder biedt; we brengen lezers die deel uitmaken van de doelgroep haast automatisch tot een aankoop. Deze kracht en deze selectiviteit, gecombineerd met het aspect plezier, zijn onvervangbaar.

Maar i-Magazines heeft niet enkel haar bereik als sterke troef, hoe groot dat aantal lezers ook is. We slagen erin de waarden van adverteerders te delen en levert almaar meer diensten die de lezer begeleiden in al zijn aspecten als als burger, als consument.

 


Algemene voorwaarden

Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen